Jak skalibrować alkomat?

Alkomat to urządzenie, które wykorzystywane jest nie tylko przez policję. Używa się go także w wielu firmach i przedsiębiorstwach. Dziś zakupić taki sprzęt może każdy. Dlatego warto, aby to praktyczne urządzenie posiadał szczególnie kierowca. W razie konieczności daje to możliwość sprawdzenia stanu trzeźwości i w przypadku wyniku pozytywnego zaniechać prowadzenia auta. Ma to ogromny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Na rynku dostępne są różne modele alkomatów. Niezależnie od posiadanego sprzętu, najważniejsze jest, aby zawsze pokazywał precyzyjny wynik pomiaru. Dlatego też każde urządzenie musi być systematycznie kalibrowane. Warto zatem wiedzieć, na czym polega kalibracja alkomatu i jak często powinna być przeprowadzana.

Rozregulowanie alkomatu i kalibracja

Oferta alkomatów na rynku jest bardzo szeroka. Największą popularnością cieszą się modele półprzewodnikowe oraz elektrochemiczne. Cechuje je bowiem największa dokładność. Dotyczy to zwłaszcza drugiego wariantu. Każdy alkomat ulega jednak po pewnym czasie rozregulowaniu. Wynika to z kilku powodów. Jednym z głównych czynników wpływającym na pracę są warunki atmosferyczne. Mowa tu choćby o wilgotności powietrza czy zmiennych temperaturach. Drugim istotnym czynnikiem mającym wpływ na rozregulowanie alkomatu, jest częstotliwość użytkowania. Im częściej korzysta się z urządzenia, tym szybciej może się ono rozregulować. Co to oznacza? W takim przypadku podawać może niedokładne wyniki badania. Co ważne, jeśli alkomat po rozregulowaniu nie zostanie szybko skalibrowany, to może dojść do jego uszkodzenia. Samo działanie polega na porównaniu wyników, jakie wskazuje urządzenie z danymi wzorcowymi. Jeśli pojawią się rozbieżności, alkomat musi zostać poddany regulacji. Ta polega na instalacji nowego oprogramowania. Po kalibracji sprzęt znów będzie działać prawidłowo.

Jak skalibrować alkomat?

Przede wszystkim wiedzieć trzeba, że alkomatu nie można skalibrować samodzielnie. Do tej czynności potrzebne są bowiem specjalne symulatory. Proces kalibracji rozpoczyna się od przełączenia urządzenia w tryb serwisowy. Kolejny krok to wprowadzenie próbek alkoholu o różnym stężeniu. Pozwoli to na regulację, dzięki czemu urządzenie znów wskazywać będzie precyzyjne wyniki pomiarów. Do przeprowadzenia kalibracji potrzeba będzie odpowiednia wiedza i doświadczenie w tym zakresie. Jest to niezbędne do określenia tego, jakie poprawki należy wprowadzić do urządzenia w przypadku wykrycia rozbieżności podczas pomiarów. Dodatkowo do kalibracji alkomatu zastosować trzeba specjalistyczne narzędzia. Są to tzw. piny oraz sprzęt wzorcowy. Nie bez znaczenia jest także to, że aby działanie mogło zostać wykonane z właściwą dokładnością, to przeprowadzone musi być na specjalnym stanowisku pomiarowym.

Profesjonalna kalibracja alkomatów

Kalibrację alkomatu zawsze zlecić należy profesjonalnej firmie specjalizującej się w tym zakresie. Taki serwis powinien się cechować posiadaniem specjalistycznego sprzętu oraz odpowiedniego doświadczenia pracowników przeprowadzających kalibrację. Dobrym przykładem takiej firmy jest m.in. Polskie Centrum Kalibracji - Alkomaty i Kalibracja Sklep Internetowy. Serwis wyposażony w nowoczesne urządzenia i sprzęt to gwarancja, że regulacja przeprowadzona zostanie z zachowaniem najwyższej jakości. Zaletą korzystania z usług Polskiego Centrum Kalibracji jest także to, że firma ta po przeprowadzeniu kalibracji alkomatu wystawia certyfikat, który stanowi poświadczenie, iż działanie wykonane zostało prawidłowo, a tym samym urządzenie działa poprawnie i wskazuje dokładne wyniki pomiarów. Używając takiego alkomatu, można być pewnym co do wiarygodności wskazywanych wyników. Jak wspomniano na początku, bardzo istotna jest systematyczność w kalibracji. Nie powinno dopuścić się do sytuacji, w której urządzenie zaczyna wskazywać nieprawidłowe wyniki. Może to bowiem doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.