pieniądze

Rzeczoznawca majątkowy - kim jest?

Czasami zdarza się, że właściciel nieruchomości musi oszacować koszt posiadłości, w celu np. jej sprzedaży. Nie jest to jednak łatwe zadanie i wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu szacowania majątku. Co więc zrobić w takiej sytuacji? Najlepszym rozwiązaniem okazuje się rzeczoznawca majątkowy (Zielona Góra). Głównym zadaniem tego specjalisty jest określanie wartości, jakie mają konkretne nieruchomości. Zawód ten należy do profesji regulowanych. Oznacza to, że aby zostać rzeczoznawcą majątkowym, należy spełnić pewne wymagania prawne.

Rzeczoznawca majątkowy — czym się zajmuje?

Rzeczoznawca majątkowy (Zielona Góra) nie polega jednak wyłącznie na określaniu wartości konkretnej nieruchomości. Posiada on szereg obowiązków, które wymagają specjalistycznej wiedzy. Oprócz nieruchomości szacuje także wartość związanych z nią maszyn oraz urządzeń. Tworzy on także różnego rodzaju ekspertyzy oraz opracowania, które mogą przydać się np. w sądzie.

Ekspertyzy, które są przygotowywane przez rzeczoznawcę majątkowego dotyczą głównie rynku nieruchomości oraz związanego z nim doradztwa. Ponadto przygotowuje on orzeczenia dotyczące stopnia efektywności konkretnej nieruchomości. Do zakresu obowiązków rzeczoznawcy majątkowego należy również przygotowywanie orzeczeń majątkowych dla inwestorów indywidualnych, jak i w ramach inwestycji. Oznacza on ponadto przedmiot własności lokalu o charakterze odrębnym oraz wartość bankowo-hipoteczną, jaką ma dana nieruchomość.

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Rzeczoznawca majątkowy jest zawodem zaufania publicznego. Oznacza to więc, że spoczywa na nim duża odpowiedzialność i musi ściśle przestrzegać przepisów prawa, które go ograniczają. Aby zostać rzeczoznawcą majątkowym, należy spełnić szereg warunków, które określane są przez konkretne przepisy prawne. Przede wszystkim taka osoba musi odznaczać się pełną zdolnością do czynności o charakterze prawnym. Nie może to być również osoba, która została ukarana za przestępstwo o charakterze skarbowym lub popełnione przeciwko wiarygodności dokumentów czy instytucji państwowej, lub samorządowej.

Ponadto rzeczoznawca majątkowy (Zielona Góra) musi legitymować się wyższym wykształceniem. Wiąże się to z posiadaniem dyplomu studiów podyplomowych dotyczących wyceny nieruchomości. Ostatnim warunkiem jest odbycie praktyki zawodowej z zakresu orzecznictwa majątkowego, która powinna trwać co najmniej 6 miesięcy, a następnie zdobycie dwóch lat doświadczenia wyniesionego z pracy związanej z szacowaniem wartości nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy — biegły sądowy

Osobę, która pełni obowiązki rzeczoznawcy majątkowego, można powołać na biegłego sądowego. Co ważne, pracownik nie może odmówić przyjęcia takiej funkcji. Rzeczoznawca majątkowy (Zielona Góra) zajmuje się sprawami, które na końcu rozstrzyga sąd. Aby rzeczoznawca majątkowy mógł zostać biegłym sądowym musi on spełnić kilka warunków. Trzeba mieć minimum 25 lat, otrzymać wymagane uprawnienia oraz odznaczać się wysokiej jakości zdolnościami w zakresie orzecznictwa majątkowego.