Malowanie pasów - zasady

Przepisy ruchu drogowego wyznaczają reguły zachowania na drogach, jednak bez odpowiedniego oznakowania niemożliwe byłoby ich zastosowanie. Z tego też powodu malowanie linii drogowych oraz innych oznaczeń poziomych, na różnego rodzaju ciągach komunikacyjnych, pełni tak ważną rolę. Sprawdź jakie zasady obowiązują podczas malowania pasów.

Pasy - czyli oznakowanie poziome

Znaki poziome są po prostu znakami drogowymi, umieszczonymi na nawierzchni jezdni w postaci linii, strzałek, napisów oraz innych symboli. Ich rola jest bardzo ważna, ponieważ wyznaczają konkretne zachowania na drodze, a w przypadku braku znaków pionowych to one decydują o ruchu drogowym. Zależność ta sprawia, że malowanie linii na drogach jest zajęciem wymagającym i odpowiedzialnym, gdyż muszą być dobrze widoczne, a przy tym powinny także utrzymywać się na nawierzchni przez długi czas. Wszystkie znaki poziome powinny być odporne nie tylko na ścieranie, ale także na trudne warunki atmosferyczne. Żeby mogło tak być, stosuje się specjalne farby, w zależności od grubości warstwy. Gdy malowanie pasów jest cienkowarstwowe, to używane są jednoskładnikowe farby akrylowe, natomiast na drogach, gdzie potrzebne jest położenie większej części produktu, stosuje się specjalne farby chemoutwardzalne.

Jak i kiedy maluje się pasy?

Przede wszystkim, aby odpowiednio nałożyć farbę, potrzeba właściwego sprzętu, dlatego do malowania pasów wykorzystuje się specjalne malowarki. Takie urządzenia posiadają automatyczną regulację długości i szerokości malowanych linii lub mogą być przeznaczone do obsługiwania ręcznego. Ponadto, stosuje się także maszyny do układania mas chemoutwardzalnych. W zależności od potrzeby, wykonuje się oznakowania cienkowarstwowe lub grubowarstwowe. Tą drugą trzeba zastosować na drogach, na których występuje duże natężenie ruchu, w miejscach, gdzie poruszają się ciężkie pojazdy, a także tam, gdzie trwałość może nie być zbyt wysoka, czyli np. linie bezwzględnego i warunkowego zatrzymania, strzałki kierunkowe oraz przejścia dla pieszych. Bardzo ważnym czynnikiem, decydującym o zastosowanej metodzie, jest aktualny stan nawierzchni. Malowanie grubowarstwowe wykonuje się tam, gdzie nawierzchnia bitumiczna jest w miarę dobrym stanie technicznym. Istotny jest także czas, w którym maluje się wszelkiego rodzaju oznakowania poziome. Prace rozpoczyna się zazwyczaj wraz z nadejściem wiosny, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne. Są ściśle określone zasady, mówiące o tym, że aby móc rozpocząć nakładanie pasów, temperatura przy gruncie musi posiadać wartość, która została ustalona na pewnym poziomie. Dodatkowo powierzchnia musi być oczywiście w pełni sucha, a wilgotność powietrza nie może przekraczać ustalonej wartości. Przed naniesieniem farb należy także oczyścić nawierzchnię ze wszelkich zabrudzeń i pyłów. Pasy najczęściej odnawiane są raz do roku, są jednak takie miejsca, w których prace renowacyjne wymagane są dużo częściej. Tego typu roboty wykonywane są w godzinach nocnych, ponieważ wtedy jest najmniejsze natężenie ruchu. Malowanie rozpoczyna się około godziny 21, a kończy w granicach godziny 6. Takie działania mają zminimalizować utrudnienia komunikacyjne. Oczywiście, zdarza się także, że ekipa rozpoczyna pracę w ciągu dnia, jednak wówczas na ulicy musi być minimalne natężenie ruchu.

Czy warunki atmosferyczne mają znaczenie?

Malowanie pasów jest zajęciem, które wymaga dużego skupienia, ale także odpowiedniej wiedzy i znajomości zasad. Jeśli chodzi o reguły związane z warunkami atmosferycznymi, to mówią one jasno, że należy rozpoczynać pracę tylko przy określonych temperaturach gruntu i właściwej wilgotności powietrza. Minimalne warunki atmosferyczne, jakie muszą zostać spełnione, aby można było rozpocząć prace związane z malowaniem pasów, to temperatura podłoża minimum 5 stopni Celsjusza oraz wilgotność powietrza nieprzekraczająca 80%. Są to warunki konieczne do zastosowania, aby zabiegu nie trzeba było powtarzać na nowo.