Jaki sprzęt rehabilitacyjny można odliczyć od podatku?

Sprzęt rehabilitacyjny może być w pewnych przypadkach refundowany, a niektóre osoby mają również prawo do odliczenia od niego podatku. Należy tego dokonać w rocznej deklaracji PIT, w ramach tak zwanej ulgi rehabilitacyjnej. Jaki sprzęt rehabilitacyjny można odliczyć od podatku? Jakie warunki należy przy tym spełnić?

Czym jest ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności. Nie jest istotny jej stopień, a jedynie ważne orzeczenie wydane przez lekarza. Ulga rehabilitacyjna, co do zasady, jest prawem (a nie obowiązkiem), zatem mogą z niej skorzystać wszystkie osoby uprzywilejowane. Odliczenia dokonuje się w rocznej deklaracji PIT. Ulga rehabilitacyjna jest pojęciem bardzo szerokim, ponieważ obejmuje nie tylko sprzęt, ale również wydatki na przystosowanie mieszkania czy pojazdu, opiekę pielęgniarską, koszty zakupu leków, odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym i inne, wymienione w ustawie wydatki. Co szczególnie istotne, wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej dzielą się na limitowane oraz nielimitowane. W pierwszej grupie znajdują się koszty zakupu leków, opłacenie przewodników, utrzymanie psa asystującego, koszty używania samochodów. Natomiast pozostałe wydatki można odliczać w sposób nielimitowany. Wśród nich znajduje się między innymi sprzęt rehabilitacyjny.

PIT - ulga na sprzęt rehabilitacyjny

Pozostaje pytanie, jakiego rodzaju sprzęt w ogóle można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej? Ulga podatkowa na sprzęt rehabilitacyjny okazała się być przedmiotem wielu interpretacji podatkowych, niemniej jednak na początku warto sięgnąć przede wszystkim do ustawy o podatku dochodowym. Art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT mówi, że odliczyć można wydatki poniesione na zakup indywidualnego sprzętu, niezbędnego w rehabilitacji i ułatwiającego wykonywanie codziennych czynności życiowych, stosownie do stopnia niepełnosprawności. Nie można jednak odliczać wydatków poniesionych na zakup sprzętu gospodarstwa domowego. Ustawa lakonicznie więc wskazuje, jaki sprzęt podlega odliczeniu, a jaki nie. Ulga na sprzęt rehabilitacyjny obejmuje jednak jedynie te sprzęty, niezbędne dla samodzielnej egzystencji danej osoby, a więc przyrządy, z których korzysta podczas rehabilitacji bądź służące jej do wykonywania codziennych czynności. Warto przy tym pamiętać, że zgodnie z interpretacjami podatkowymi, nie podlegają odliczeniu następujące sprzęty: komputery, urządzenia do zapisu audio i video, drukarki, pralka automatyczna. Każdy zakupiony przyrząd musi bowiem mieć związek z niepełnosprawnością podatnika. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości można poprosić o wydanie interpretacji indywidualnej, przedstawiając w niej konkretny stan faktyczny. Na ogół odliczeniu podlegają wszelkiego rodzaju łóżka rehabilitacyjne, maty, piłki rehabilitacyjne, drabinki rehabilitacyjne.

Sprzęt rehabilitacyjny, a ulga rehabilitacyjna

Jak zatem odliczyć wydatki na sprzęt? Choć osoby niepełnosprawne mają do niej prawo, to jednak muszą spełnić kilka warunków, aby w ogóle myśleć o odliczeniu konkretnych zakupów. Przede wszystkim należy posiadać dowód zakupu w postaci faktury. Organy podatkowe negują rachunki, które mogą zostać wydane każdemu. Na dokumencie powinny znaleźć się dane osobowe podatnika, a więc kupującego. Każdy sklep medyczny musi, na prośbę kupującego, wydać fakturę imienną. Nie jest istotne, kto właściwie płaci za sprzęt - podatnik czy bliska mu osoba. Natomiast fundamentalne znaczenie ma to, czy sprzęt ten nie podlega jakiejkolwiek refundacji. Odliczyć można bowiem tylko faktycznie wydatkowane kwoty, które nie zostały w żaden sposób zwrócone. Jeżeli więc część kosztów pokrył na przykład PFRON, to odliczyć można różnicę pomiędzy tym, ile rzeczywiście kosztował sprzęt, a tym, ile już zostało podatnikowi zwrócone. Co ważne, dowodów zakupu nie trzeba załączać do deklaracji podatkowej, niemniej jednak przydadzą się one w trakcie ewentualnej kontroli podatkowej. Urzędnicy mogą podczas niej sprawdzać, czy podatnik rzeczywiście był uprawniony do dokonania odliczenia.